Stabilizacja narożnika jednorodzinnego domu

Dom jednorodzinny|

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej domu mieszkalnego, bezpośrednio pod ławą fundamentową w części narożnej domu stwierdzono dekompresję. Jak się okazało dom został wybudowany na nasypie o głębokości 2-4 m od poziomu stopy fundamentowej budynku mieszkalnego.

Wykonać wzmocnienie gruntu u podstawy fundamentu w narożniku budynku.

Zastosowane technologie

W celu rozwiązania problemu dekompresji gruntu zastosowano technologię głębokiego wzmocnienia. Efektem jest celowa, nieodwracalna i trwała zmiana właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów podłoża, spowodowana utwardzeniem polimerów nieorganicznych w porach i spękaniach gruntów.

Wyniki

Prace nad wzmocnieniem gruntu u podstawy fundamentu prowadzono przy ciągłym laserowym monitoringu. Niwelator laserowy zarejestrował mikroruchy konstrukcji budynku mieszkalnego, co świadczy o osiągnięciu założonego celu: zwiększenia nośności gruntów u podstawy fundamentu. Narożnik budynku został uniesiony w pionie o 1 mm. Prace zostały wykonane w ciągu 6 godzin.