Poziomowanie konstrukcji

Podnoszenie płyt

Problemy z osiadaniem są typowe dla płyt betonowych. Jest to najczęściej wynikiem poważnych problemów z podłożem. Grunt gliniasty ma tendencję do pęcznienia i osiadania przy wahaniach wilgotności i temperatury, co powoduje osiadanie płyt betonowych. Ten problem występuje wszędzie: od dużych obiektów przemysłowych po domy i autostrady.

Uginająca się płyta może stanowić poważne utrudnienie dla istniejącego zakładu. Problem ten może prowadzić do konieczności ogrodzenia problematycznych obszarów. To z kolei prowadzi do nieprawidłowej eksploatacji i zmniejszenia wydajności. W najgorszym przypadku zapadające się obszary mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Groundtek posiada wieloletnie doświadczenie w wyrównywaniu uginających się płyt. Nasze szybkie, wydajne i profesjonalne rozwiązania pomogą szybko i sprawnie wrócić do poprzedniego stanu bez demontażu i wykopów.

Etapy naprawy gruntu:

step1

Wiercenie otworów

Zwykle wiercimy otwory 12 mm i używamy wtryskiwacza, ale mogą one mieć 7 mm bez użycia pakera.
step2

Wykonywanie iniekcji

Szybko i łatwo wtryskujemy specjalną żywicę, która rozszerza się i twardnieje, aby osiągnąć wymaganą wydajność.
step3

Uzyskanie wytrzymałości

W ciągu zaledwie 15 minut żywica uzyskuje 90% swoich właściwości wytrzymałościowych.
step4

Podniesienie i stabilizacja

Rezultat będzie widoczny natychmiast. Pęknięcia znikają, a konstrukcja się podnosi.

KONTROLOWANY PROCES

Slab lifting, airport

Wiele osób może pomyśleć, że przywrócenie konstrukcji do stanu pierwotnego jest kosztowne, że wymaga rozbiórki, a ponowne wyrównanie podłóg i fundamentów jest trudne. Dzięki naszym rozwiązaniom, podłogi i płyty betonowe mogą być podnoszone oraz wyrównywane szybko i bez zniszczeń. Małe obszary zapadających się konstrukcji mogą być naprawione w ciągu jednego dnia, a duże projekty są planowane w taki sposób, aby proces ponownego poziomowania nie wpływał na działalność firmy, a mieszkańcy mogli pozostać w swoich domach.

Przed przystąpieniem do prac związanych z podnoszeniem płyt przeprowadza się badanie stanu podłoża gruntowego. Dowiadujemy się, czy konstrukcja będzie dalej osiadać, czy osiadanie się zatrzymało. W przypadku stwierdzenia dekompakcji nie tylko bezpośrednio pod płytą, ale również na różnych głębokościach, wzmacniamy grunty fundamentowe w różnych warstwach i w ten sposób stabilizujemy grunty fundamentowe.

Slub lifting, assets

Wiercimy otwory przez zapadającą się podłogę lub fundament. Następnie do wywierconych otworów wkładane są rurki, przez które wtryskiwany jest rozszerzający się geopolimer. Mieszanka najpierw wypełnia puste przestrzenie, a następnie rozszerza się i podnosi płytę do pożądanego poziomu. Cały proces jest monitorowany za pomocą różnych przyrządów pomiarowych. W ten sposób Groundtek może zapewnić, że podnoszenie konstrukcji jest procesem bezpiecznym i kontrolowanym. 

Rozwiązanie Groundtek jest idealne dla obiektów, które są w ciągłej eksploatacji oraz dla firm, które nie mogą przerwać swojej bieżącej działalności podczas napraw. Jesteśmy dumni z naszych wygodnych usług, które mają na celu rozwiązanie problemu przy minimalnym zakłóceniu bieżącej działalności. Nasz zespół jest przeszkolony do pracy z klientami, ustalając harmonogram, który jest dla nich najbardziej dogodny - na przykład w nocy, gdy obiekt nie jest używany.

Wzmocnienie fragmentu drogi

Wzmocnienie fragmentu drogi

Prace prowadzono przy stałym monitorowaniu laserowym podnoszenia kons…

Wzmocnienie fragmentu drogi

Wzmocnienie fragmentu drogi

Prace prowadzono przy stałym monitorowaniu laserowym podnoszenia kons…