Technologie Groundtek są z powodzeniem stosowane dla gruntów piaszczystych, gliniastych, nasyconych wodą, nasypowych, iłach i iłach piaszczystych.

Każdy przypadek gruntu z dużą ilością wtrąceń organicznych (torf, namuł) rozpatrywany jest indywidualnie i wybierane jest najodpowiedniejsze rozwiązanie - iniekcja lub palowanie.

Technologie wtrysku geopolimeru nie są stosowane w przypadku skał lub odpadów budowlanych.


Przed rozpoczęciem iniekcji żywic geopolimerowych na obiekcie przeprowadza się sondowanie dynamiczne w celu określenia obszaru pustek i dekompresji w fundamentach oraz zróżnicowania objętości wtryskiwanego materiału.

W trakcie prac kontrolowane jest podniesienie (osiadanie) za pomocą niwelatora laserowego.

Po zakończeniu prac w określonych punktach przeprowadza się również sondowanie dynamiczne w celu stwierdzenia, czy osiągnięto wymaganą nośność fundamentu.


Ponieważ związki geopolimerowe Groundtek mają zamknięte pory i nie przepuszczają wody, stosuje się je jako iniekcyjną hydroizolację zewnętrzną w istniejących budynkach podczas napraw i rekonstrukcji.

Geopolimery Groundtek nie są stosowane jako izolacja termiczna.


Podczas ekspansji geopolimery zagęszczają grunt od wewnątrz wypełniając puste przestrzenie między cząstkami, zwiększając przyczepność i moduł odkształcenia. Rozszerzenie żywic polimerowych nie następuje w wyniku podawania materiału pod wysokim ciśnieniem, lecz w wyniku nieodwracalnej chemicznej reakcji polimeryzacji.


Reakcja chemiczna polimeryzacji i ekspansji zachodzi w ciągu 15 sekund. W ciągu 15 minut polimery uzyskują 90% swoich określonych właściwości, a w ciągu 48 godzin 100%..


Szacowana żywotność związków geopolimerowych wynosi 100 lat. Według wyników badań trwałość materiałów wynosi 60 lat. Materiały są neutralne dla środowiska i utylizowane jak zwykłe odpady budowlane.


Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Geopolimery mają pewną elastyczność, co jest zaletą w porównaniu z betonem, który kruszy się i zapada pod wpływem obciążeń wibracyjnych.


Nie, w miejscach, w których nie ma jeszcze budynku, technologie Groundtek nie mają zastosowania. Ponadto zaleca się pozostawienie naprawionych konstrukcji obciążonych, aby uzyskać większą siłę nośną (trzecie prawo Newtona).


Stabilizacja iniekcyjna gruntów u podstawy fundamentów może być wykonywana o każdej porze roku i w każdych warunkach atmosferycznych. Jedynym warunkiem dla okresu zimnego jest to, że spód fundamentu powinien znajdować się poniżej poziomu zamarzania gruntu (~ 1,2 - 1,5 m).


Cena jest kalkulowana w każdym przypadku osobno i zależy od szeregu czynników: stopnia dekompresji pod podstawą fundamentu, powierzchni wzmocnionego obszaru / długości fundamentu listwowego, warunków i czasu pracy itp.


Niemieckie laboratorium firmy Bayer aktywnie bada właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne iniekcji geopolimerów Groundtek. Współpracujemy również z wieloma innymi akredytowanymi instytucjami na terenie Unii Celnej w celu przeprowadzenia niezależnych testów.


Międzynarodową normą, według której opracowywane są rozwiązania projektowe wzmacniania gruntów poprzez iniekcję geopolimerów jest Eurokod 7 z dodatkami krajowymi.