Wyrównanie płyty lotniska

Lotnisko| Infrastruktura|

Na jednym z pasów startowych lotniska pojawił się defekt. Płyta posiada pęknięcie podłużne, wzdłuż którego obserwuje się osiadanie. W konsekwencji występuje różnica wysokości z sąsiednimi płytami od 14 do 17 mm, co prowadzi do trudności w eksploatacji.

Wyrównanie i stabilizacja drogi kołowania

Zastosowane technologie

Przed rozpoczęciem prac na tym obszarze przeprowadzono wstępne badania. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że pod płytą występuje niewielkie osiadanie gruntu i konieczne jest zagęszczenie gruntu w celu zapewnienia wymaganej nośności podbudowy. Czynniki do rozważenia: wszelkie prace naprawcze na pasie startowym powinny być przeprowadzane z maksymalną prędkością, jaką może zapewnić Groundtek.

Wyniki

Technologia podnoszenia i poziomowania polega na wtryskiwaniu bezpośrednio pod płytę specjalnej żywicy przez otwory o małej średnicy. Rozszerzający się geopolimer pomiędzy podłożem a płytą zapewnia współczynnik rozszerzalności 20 do 1 oraz dużą siłę nośną zdolną do wyrównania płyty pasa startowego. Używając metody Groundtek, problem został rozwiązany w najkrótszym możliwym czasie.

Stabilizacja konstrukcji

Nasze rozwiązanie w zakresie wzmacniania gruntu to opracowana technologia, w której nośność podłoż…

Czytać

Wypełnianie pustek

Groundtek specjalizuje się w stosowaniu szeregu materiałów do wypełniania pustek w zależności od w…

Czytać

Nasze rozwiązania

Wzmacnianie gruntu pod istniejącym fundamentem jest wymagane, jeśli powstały zmiany w podłożu budy…

Czytać