Wzmocnienie gruntu budynku historycznego

Budynek historyczny| Budynek publiczny|

W budynku administracyjnym Cerkwi Prawosławnej, który ma wartość historyczną i kulturową, od dawna występują nieregularne deformacje u podstawy fundamentów. To z kolei wpłynęło na estetyczny wygląd budynku. Z czasem deformacje zaczęły przybierać bardziej agresywny charakter. W konstrukcjach nośnych pojawiły się pęknięcia, dalsze deformacje groziły runięciem konstrukcji nośnych.

Po zbadaniu przyczyn powstawania deformacji stwierdzono, że klasyczne metody wzmacniania konstrukcji mogą być nieskuteczne (jakiś czas temu wykonywano prace wzmacniające fundament poprzez zalewanie betonem). Czynniki, które należało wziąć pod uwagę: prace naprawcze musiały być prowadzone z maksymalną szybkością ze względu na rozwój krytycznych deformacji, prace musiały gwarantować skuteczność wzmocnienia fundamentu, prace musiały być prowadzone w ciasnych warunkach wewnątrz budynku.

Zastosowane technologie

Rozwiązaniem problemu była metoda głębokiej iniekcji zbrojeniowej firmy Groundtek. Łącznie wykonano 105 punktów iniekcyjnych, które były wtryskiwane na różnych poziomach pod fundamenty ścian nośnych wewnętrznych i zewnętrznych.

Wyniki

РWynik zweryfikowano za pomocą monitoringu laserowego podczas iniekcji oraz badań sondowań dynamicznych po wzmocnieniu fundamentu, co pozwoliło nawet pięciokrotnie ocenić poprawę parametrów mechanicznych gruntu w strefie iniekcji. Skuteczność wzmocnienia fundamentu potwierdził fakt pionowego podnoszenia obwisłych konstrukcji średnio o 0,5 mm. Praca trwała 6 dni roboczych.