Wzmocnienie gruntu budynku historycznego

Budynek historyczny| Budynek publiczny|

W budynku administracyjnym Cerkwi Prawosławnej, który ma wartość historyczną i kulturową, od dawna występują nieregularne deformacje u podstawy funda… Czytać

Wyrównanie płyty lotniska

Lotnisko| Infrastruktura|

Na jednym z pasów startowych lotniska pojawił się defekt. Płyta posiada pęknięcie podłużne, wzdłuż którego obserwuje się osiadanie. W konsekwencji wy… Czytać

Wzmocnienie fragmentu drogi

Infrastruktura| Drogi|

Prace prowadzono przy stałym monitorowaniu laserowym podnoszenia konstrukcji. Skuteczność wzmocnienia podłoża została potwierdzona faktem pionowego p… Czytać

Stabilizacja narożnika jednorodzinnego domu

Dom jednorodzinny|

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej domu mieszkalnego, bezpośrednio pod ławą fundamentową w części narożnej domu stwierdzono dekompresję. Jak się okaza… Czytać


Przyczyny osiadania

check Podtopienie podłoża technogenicznymi lub powierzchniowymi wodami atmosferycznymi z powodu…

Czytać

Podnoszenie budynków i konstrukcji

Problemy z osiadaniem są typowe dla płyt betonowych. Jest to najczęściej wynikiem poważnych problem…

Czytać