Oczyścić cached

Eliminacja pochylenia pionowego.

Kategoria projektu: Obiekt, Park Przemysłowy,

Na podstawie materiałów z badania stanu gruntów pod fundament na terenie obiektu, przeprowadzonego przez "Geoplus sp. z o.o. " oraz raportu z wyników badania stanu technicznego konstrukcji budowlanych budynku HVO CCGT EC-2, przeprowadzonego przez RUP "Stroitehnorm", stwierdzono występowanie osiada… Czytać

Wzmocnienie gruntu budynku historycznego

Kategoria projektu: Budynek historyczny, Budynek publiczny,

W budynku administracyjnym Cerkwi Prawosławnej, który ma wartość historyczną i kulturową, od dawna występują nieregularne deformacje u podstawy fundamentów. To z kolei wpłynęło na estetyczny wygląd budynku. Z czasem deformacje zaczęły przybierać bardziej agresywny charakter. W konstrukcjach nośnych… Czytać

Wyrównanie płyty lotniska

Kategoria projektu: Lotnisko, Infrastruktura,

Na jednym z pasów startowych lotniska pojawił się defekt. Płyta posiada pęknięcie podłużne, wzdłuż którego obserwuje się osiadanie. W konsekwencji występuje różnica wysokości z sąsiednimi płytami od 14 do 17 mm, co prowadzi do trudności w eksploatacji. Czytać

Wzmocnienie fragmentu drogi

Kategoria projektu: Infrastruktura, Drogi,

Prace prowadzono przy stałym monitorowaniu laserowym podnoszenia konstrukcji. Skuteczność wzmocnienia podłoża została potwierdzona faktem pionowego podniesienia obwisłych konstrukcji do poziomu projektowego. Czytać

Stabilizacja narożnika jednorodzinnego domu

Kategoria projektu: Dom jednorodzinny,

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej domu mieszkalnego, bezpośrednio pod ławą fundamentową w części narożnej domu stwierdzono dekompresję. Jak się okazało dom został wybudowany na nasypie o głębokości 2-4 m od poziomu stopy fundamentowej budynku mieszkalnego. Czytać